Jaroslav Hašek a dobrý voják Švejk

Přehledná práce o Haškovi v souvislostech literárních a světových. Zde je načrtnut jednak Haškův literární vývoj, ale dále poukázáno na ohlas jeho románu Osudy dobrého vojáka Švejka v překladech a v divadelním a filmovém zpracování. ( Překlad Grety Reiner a Petra Bogatyreva), divadlo Ervin Piscator a E.F. Burian, ve filmu Rovenský, Steklý, Ambesser. Bohatě ilustrováno. K 100. výročí J. Haška vydáno v jazyce českém, francouzském, anglickém a ruském.

Kniha o Švejkovi

Komplexní rozbor vrcholného románu J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka. Jeho vznik v periferní žižkovské enklávě, složitá Haškova situace po návratu do vlasti. Pokračování v "dobrovolném vyhnanství" v Lipnici nad Sázavou. Literární kontext Haškova díla je sledován z těchto aspektů: Prostředí pražských hospod a bohémské společnosti, jež se mu staly "tvůrčí dílnou", vývoj Haškova názoru od anarchismu až k stanovisku národního odboje v legiích, dále přechod do Rudé armády, jeho prozření a závěrečné roztrpčení. Výsledkem je Švejkovo ironické flegma. Vývoj postavy od antimilitaristické grotesky, přes Švejka v zajetí až po velkorysou koncepci elementárního lidství v poválečném Švejkovi. (Maximální adaptabilita, chápaná ovšem ironicky, vede k uchování maximální integrity. )

Švejk dobývá svět

Souhrn výroků české i světové veřejnosti o díle Jaroslava Haška a o jeho románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Zahrnuje např. výroky: M. Brod, Ivan Olbracht, Kurt Konrad, Julius Fučík, Erwin Piscator, Karel Čapek, E.F.Burian, Adolf Hoffmeister aj.

Tak pravil Švejk

Výběr nejlepších výroků z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška a některých úryvků z tzv. pokračování Karla Vaňka. Tyto perly lidového vtipu vyjadřují filozoficky podloženou ironii, která protiřečí zkresleným názorům v duchu hesla: To chce klid. Soubor výroků a citátů je doplněn veselými historkami ze života Jaroslava Haška v podání Radko Pytlíka.