The Sad King of Czech Literatur

Bohumil Hrabal, kdysi neznámý libeňský autor, byl jedním z největších českých a evropských spisovatelů dvacátého století.
    Vytvořil svéráznou poetiku pábitelů,vypravěčů s obrovskou fantazií, podle kterých si lidé dělají představu o Češích a o národní povaze. Svým náhlým odchodem překvapil a zaskočil naši i světovou veřejnost. "Byl jako z jiného světa, protože nepsal o české politice, ale o českém národním životě," napsal The Daily Telegraph. "Hrabal nikdy neopustil svět malých lidí a navzdory fantazii se nikdy neuchyloval do fantastična, " píše Die Welt.
    Také všesvětový New York Times vzpomněl Hrabala: "Psal o životě obyčejných lidí a intelektuálů z bizarní perspektivy.Měl rád Čechy a češtinu a tuto lásku vnesl do svých děl."- Doma byl Hrabal znám i jako stálý host mnohých hospod s restaurací. Měl rád pivo a hospodské vyprávění. Podařilo se mu překročit hranici mezi tvůrcem a publikem. Mnoho lidí ho znalo a každý se k němu hlásil. Popularita ho unavovala a proto občas unikal do své "hlučné samoty". Prohlašoval, že je pouze zapisovatelem anonymních hovorů, které zaslechl od ostatních. To je mýlka. Ve skutečnosti to byl jeden z nejsložitějších a nejrafinovanějších tvůrců Evropy. Monografie o B.Hrabalovi vychází v anglickém a maďarském překladu.

Prague Restaurants/ Heitere Streifzüge durch Prager

Zatímco dříve se hledala poezie inspiraci v přírodě, nyní hledáme poezii v hospůdkách. Pražské hostince, krčmy, pivnice, putyky, knajpy, špeluňky, ale i vinárny, hotely a bary, ba i tiše šumící kavárny nejsou ničím pevně určeny...

Thus spake Švejk/ Also sprach Schwejk/ Cosí parlo Švejk

Výběr nejlepších výroků z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška a některých úryvků z tzv. pokračování Karla Vaňka. Tyto perly lidového vtipu vyjadřují filozoficky podloženou ironii, která protiřečí zkresleným názorům v duchu hesla: To chce klid. Soubor výroků a citátů je doplněn veselými historkami ze života Jaroslava Haška.

Túlavé húsa/ Potepuška gos/ A csavargó liba/ Wlóczega Jaroslav Hašek/ Gašek

Život Jaroslava Haška, autora Osudů dobrého vojáka Švejka.
Motto: "Nechte nám naše blázny, a my vám necháme vaše pitomce."
Petrarca.

IDIOTS HAVE PRIORITY

Přehledná práce o Haškovi v souvislostech literárních a světových. Zde je načrtnut jednak Haškův literární vývoj, ale dále poukázáno na ohlas jeho románu Osudy dobrého vojáka Švejka v překladech a v divadelním a filmovém zpracování. ( Překlad Grety Reinerové a Petra Bogatyreva, divadlo: Ervin Piscator a E.F.Burian, ve filmu: Rovenský, Steklý, Ambesser. Bohatě ilustrováno.

Jaroslav Hašek in briefenm ...

Zahrnuje úplný soubor korespondence Jaroslav Haška, pokud se ji ovšem podařilo zachovat. Vedle textu lístků z cest, které posílal Jaroslav své sestřenici Máně z potulek po Slovensku a Uhrách, je zde poměrně úplný komplet korespondence s Jarmilou Mayerovou z let 1906- 1910. Některé listy a útržky svědčí o tragickém postavení spisovatele v dobách před první svědovou válkou.
    Závěrem Haškovy života jsou lístky a pohlednice z Lipnice nad Sázavou, kde Haškův život dne 3.1.1923 končí. Důležitým svědectvím je Haškův úmrtní list a korespondence o pozůstalosti.

Nasz Przyjaciel Haszek

Literární historik Radko Pytlík, který se řadu let věnuje odkazu Jaroslava Haška jako editor a jako autor životopisu (viz Toulavé house) připravil na základě znalosti reálií poutavý portrét Haškovy osobnosti jak ho viděli jeho bohémští přátelé: Gustav R. Opočenský, Josef Lada a zejména Zdeněk Matěj Kuděj.
    Dílo přibližuje i Haškovy přátele, Karla Tomana, Ference Futuristu apod. Autor zachycuje nesmrtelného humoristu uprostřed hloučku přátel nejen jako umělce pera,ale jako umělce života. Hašek nebyl jen humorista a flegmatik, odpovídající na svízele a tíseň život bohorovným ničevó, byl to přemýšlivý umělec a chytrý satirik. Jeho výstřední šaškovské gesto bylo maskou, zastírající plachost, stud a utajený tragismus osobní. Čtenáři ocení i barvitý styl vyprávění.

Jaroslav Haszek

Monografie Jaroslava Haška, vydaná v edici Portréty v roce 1962 je vlastně prvním pokusem o zařazení literární osobnosti Jaroslav Haška do vývoje české literatury. V této práci je vedle základní bibliografie poukázání na literární souvislosti Haškova díla, jež bylo dříve zaplaveno memoárovou literaturou o pražském bohémovi a literárně posunována na periferii literatury. Vedle těchto aspektů je zde poukázano - v domácím kontextu vlastně poprvé - na souvislost s pražskou německou literaturou _ Franz Kafka, Max Brod aj.

Prager kuriositaten

Procházejte Prahou se zanícením znalců!
Prohlížejte si ji bedlivým zrakem náročných milovníků!
Všímejte si pozoruhodností a zvláštností, kterých si tu všimli básníci a umělci!
"Praha je město podivínů a vizionářů, ono neklidné srdce střední Evropy, " napsal německý publicista Oskar Wiener, "a může být chápána rozličně, ba protikladně."