Zbonínské elegie

Autor zachycuje kronikářským způsobem průběh vesnického života od let osmdesátých 19. století do dneška. Seznamuje věrně s životem na vesnici, s jejími veselými i tragickými stránkami. Smrt na vesnici, požáry apod. Dále jsou zde veselé historky píseckých sedmilhářů. To vše je zarámováno líčením dějin hradu Zvíkova, Milevského kraje a Písecka. Kniha zachycuje dramatické příběhy z dob okupace (partyzáni ve Štědroníně, tajemná postava Rajskupa) i vlastní autorovy dojmy a zážitky z mnohaletého pobytu v tomto kraji. K fabulačnímu celku je připojena podrobná historie schwarzenberského jihočeského dominia. Obrazová dokumentace.

Vláda žen

Formou literatury faktu se autor rozhlíží po českých a světových dějinách a po obdobích, v nichž měly ženy jako manželky a milenky vliv na vládu a poměry v zemi. Zachycuje bájný příběh Ctirada a Šárky, dále dramatický osud přemyslovské královny Rejčky a "konkubíny" Rudolfa II. Kateřiny Stradové, dramatický příběh Napoleona a hraběnky Walewské, milenecký vztah Metternicha ke Vilemíně Zaháňské, "paní kněžně" z Babičky Boženy Němcové, tajné lásky rakouského císaře Františka Josefa I. a konečně i kontakty prezidenta T.G. Masaryka s Giulianou Benzoni a Oldrou Sedlmayerovou. Líčení je bohatě historicky i faktograficky dokumentováno a vyhýbá se laciné senzaci.