Malá encyklopedie českého humoru

Pod pláštíkem lehkovážné "encyklopedie" shrnul autor žeň českého humoru nejrůznějších autorů a žánrů. Podařilo se zachytit vývoj literatury od nejstarších dob a shromáždit ukázky a charakteristiky, jež ukazují rozmanitost a šíři typického českého humoru. Charakterizuje jednotlivé autory ( Vyskočil, Suchý, Žáček, Poláček, Němec - a samozřejmě Hašek, i různotvárné žánry: humoristickou povídku, črtu, causerii, písně a satirické verše. Jednotlivé ukázky jsou provázeny obrazovými anekdotami a ilustracemi. V době vydání (1982) však bylo vyřazeno 65 stran textu! Přesto se podařilo ukrýt a zachránit alspoň jádro, takže kniha byla během několika dnů rozebrána. Jiří Žáček nazval v dedikaci autora knihy: Donem Quijotem českého humoru.

Fenomenologie humoru

Moderní člověk se stal pánem světa; co do spotřeby a zahálky je téměř na úrovni olymských bohů. Něco podstatného mu však schází; je to jejich smích, onen nadosobní, kosmický stín nesmrtelnosti! Jen hlupáci se chytrými rodí. Ostatní se to musí učit. Humor je součást kultury, a proto je třeba něco vědět i o jeho dějinách. Každá doba vyznává určitý druh komiky. V starověku to byl smích satyrů, v novověku zajaly grimasy šašků a klaunů. V devatenáctém století převládla ironie, na počátku dvacátého věku vykvetl osvobodivý smích; později ho vystřídala komika absurdity. Co nás čeká v dalším tisíciletí? Božské veselí, anebo záhadný úsměv idiota?

Bohové se smějí     Trn má správnou flaksu     Pražská ironie     Recese     Čapkova Kritika slov     Výprava Čechů v Jeruzalémě     Kabaret, kabaret, kabaret     Haškova bohéma     Třikrát o parodii     Tajemství mystifikace     Sedmero zastavení v divadle Semafor     Komika a absurdita     Karikatura jako experiment výtvarný    

Český kreslený humor

Navštívíme-li ateliéry výtvarných umělců shledáváme s údivem, jak mnozí se stávají čas od času karikaturisty. Karikatura tudíž není jen ilustrací vtipu nebo humorné literatury, ale má vlastní výtvarné požadavky a zákonitosti. Svého času ovšem byla a je součástí žurnalistiky, ale u mnohých představitelů přerůstá v samostatné výtvarné dílo. Rada předních malířů byla alespoň po určitý čas karikaturisty: Josef Čapek, Rudolf Kremlička, Vlastimil Hofman, Jan Konůpek, Alois Moravec, ale i takový František Kupka, Salvator Dali aj.

Umění karikatury    

Náš nejmilejší kamarád je ...

Veselé povídání o psech a jejich pánech - pejskařích. Různé rasy psů a jejich vlastnosti, ale především jak si tito drobní tvorové získávají přízeň a převládající vliv v rodině.

Moji rozesmátí rodáci

Pod pláštíkem lehkovážné "encyklopedie" shrnul autor žeň českého humoru nejrůznějších autorů a žánrů. Podařilo se zachytit vývoj literatury od nejstarších dob a shromáždit ukázky a charakteristiky, jež ukazují rozmanitost a šíři typického českého humoru. Charakterizuje jednotlivé autory ( Vyskočil, Suchý, Žáček, Poláček, Němec - a samozřejmě Hašek), i různotvárné žánry: humoristickou povídku, črtu, causerii, písně a satirické verše. Jednotlivé ukázky jsou provázeny obrazovými anekdotami a ilustracemi. Ve formě rozšířené o části zabavené vychází tato antologie znovu v roce 1997 pod názvem Moji rozesmátí rodáci.

Trn v zrcadle doby

Trn má správnou flaksu!
Slávu studentského satirického časopisu Trn (1924-32) rozšířily vtipné reklamní slogany:
Trn je správná knížka. Jan Žižka
Hoďte nám Trn přes ohradu. Kanovníci z Vyšehradu
Trn není pro každého vola. Emil Zola
V Trnu má každý kretén parte. Napoleon Bonaparte.
Trn je správnej plátek. Sluha Robinsonův Pátek.
Trn vidím - jenž bodá do duše. (Z proroctví kněžny Libuše)

Největší popularitu však získalo toto parodické provolání:
Trn má správnou flaksu! Za starostu Baxu - Titěra.
(Judr. Titěra byl přednostou kanceláře primátora Judr. Baxy.)
Od ostatních humoristických listů (Nebojsa, Dobrý den aj.) se Trn odlišoval nejen těmito profánními slogany, ale zejména politickou satirou a odvážnou erotikou. Nemajetní studenti, kteří Trn vydávali v hradčanské koleji, v tzv. "kapucíňáku", jež sousedila s trestnicí, hlásili se k bohémsko anarchistické tradici Franty Sauera a Jaroslava Haška; kameloti na pražských nárožích proto hlasitě vyvolávají heslo:
Trn, psina, švejkovina!

Trn má správnou flaksu