Bibliografie Jaroslava Haška

Bibliografie je prvním pokusem vymezit literární dílo humoristy Jaroslava Haška, roztroušené po časopisech. Bylo nutno nejprve objevovat a analyzovat jeho práce, roztroušené v letech 1901 -1922 pod nejrůznějšími pseudonymy. Vedle pseudonymů již známých, které určila Jarmila Mayerová (např. Josef Pexider, Ján Čulen, Viktor Janota ) přibylo dalších asi 105 šifer a pseudonymů, u nich bylo autorství určeno biografickými souvislostmi a rozborem stylu. Ve většině případů se postupovala kombinací nejrůznějších postupů. Tím se podařilo odkrýt na 1500 Haškových povídek, namísto dosavadních 420, jež byly vydány v sebraných spisech Jaroslava Haška v redakci A.Dolenského. Výběrovou bibliografií Literatury o Haškovi byl položen základ k dalšímu odbornému zkoumání Haškova díla. Na tuto práci navázala Bibliografie díla J. Haška z roku 1983.

Lidský profil Jaroslava Haška

Zahrnuje úplný soubor korespondence Jaroslav Haška, pokud se ji ovšem podařilo zachovat. Vedle textu lístků z cest, které poslílal Jaroslav své sestřenici Máně z potulek po Slovensku a Uhrách, je zde poměrně úplný komplet korespondence s Jarmilou Mayerovou z let 1906- 1910. Některé listy a útržky svědčí o tragickém postavení spisovatele v dobách před první světovou válkou. Důležitý je však svědecký dopis Kudějův z roku 1915 a Haškův list Salátu- Petrlíkovi a jeho činnosti v revolučním Rusku. Závěrem jsou lístky a pohlednice z Lipnice nad Sázavou, kde Haškův život dne 3.1.1923 končí. Důležitým svědectvím je Haškův úmrtní list a korespondence o pozůstalosti.

Jaroslav Hašek - Literární vývoj

Monografie Jaroslav Hašek, vydaná v edici Portréty v roce 1962, byla prvním pokusem o zařazení Jaroslav Haška do vývoje české literatury. V této práci je zachycena tvůrčí činnost literární osobnosti, jež byla dříve zastíněna memoárovou literaturou a posunuta na periferii literatury. Vedle těchto aspektů bylo poukázano - v domácím kontextu vlastně poprvé - na souvislost s pražskou německou literaturou Franze Kafky, Maxe Broda aj.

Náš přítel Hašek

Literární historik Radko Pytlík, který se řadu let věnuje odkazu Jaroslava Haška jako editor a jako autor životopisu (viz Toulavé house) připravil na základě znalosti reálií poutavý portrét Haškovy osobnosti jak ho viděli jeho bohémští přátelé: Gustav R. Opočenský, Josef Lada a zejména Zdeněk Matěj Kuděj. Dílo přibližuje i Haškovy přátele, Karla Tomana, Ference Futuristu apod. Autor zachycuje nesmrtelného humoristu uprostřed hloučku přátel nejen jako umělce pera, ale jako umělce života. Hašek nebyl jen humorista a flegmatik, odpovídající na svízele a tíseň života bohorovným ničevó, byl to přemýšlivý umělec a chytrý satirik. Jeho výstřední šaškovské gesto bylo maskou, zastírající plachost, stud a utajený tragismus osobní. Čtenáři ocení i barvitý styl vyprávění. "Jakápak zadní kolečka," vybuchl Hašek podrážděně. "S těmito názory to nikam nepřivedeš. Když se dá člověk na vojnu, musí bojovat a ne se ohlížet dozadu. Pravý bohém nesmí být seriózní, nebo ho lidé přestanou mít rádi a budou chtít, aby začal mluvit a psát opravdu seriózně. Lidé nechtějí, abys byl pořádně živ jako oni. Čím více jim budeš podobný, tím více upadneš v jejich očích. Od tebe se čeká, že budeš jiný než oni, kteří se topí v moři všednosti a nudy. Od tebe se čeká, že je pobavíš. Že vneseš něco nového, jiného, do jejich běžných životů. Odpustí ti i nějakou lehkomyslnost a výstřednost. To, čemu se obvykle říká - voloviny, jen když z toho kouká nějaká legrace."

Toulavé house

Toulavé house. Život Jaroslava Haška, autora Osudů dobrého vojáka Švejka

Motto: "Nechte nám naše blázny, a my vám necháme vaše pitomce."
          Petrarca

Hrob     Domek č.185     Poslední výlet     Chlapec     Slovensko     Balkánské dobrodružství     Před výletem do Bavor     Mladé směry     Misionářské pouť     Makedonský vévoda Klimeš     Přímá akce     Vpád barbara     Dvé matek už mi nevěří...     Ze Světa zvířat do Českého slova a naopak     Psychiatrická záhada     Pitomec u kumpanie     Strana mírného pokroku jde do voleb     Nová hvězda: Kabaret     Pražské dada     Můj přítel Hanuška     Sarajevo     České vojsko     Blbým synem německého kolonisty z Turkestánu     Rudá Evropa     Návrat     Nápad    

Jaroslav Hašek a dobrý voják Švejk

Přehledná práce o Haškovi v souvislostech literárních a světových. Zde je načrtnut jednak Haškův literární vývoj, ale dále poukázáno na ohlas jeho románu Osudy dobrého vojáka Švejka v překladech a v divadelním a filmovém zpracování. ( Překlad Grety Reiner a Petra Bogatyreva), divadlo Ervin Piscator a E.F. Burian, ve filmu Rovenský, Steklý, Ambesser. Bohatě ilustrováno. K 100. výročí J. Haška vydáno v jazyce českém, francouzském, anglickém a ruském.