Po studiích na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity (prof. Josef Král, Jan Patočka, Vladimír Šmilauer) působil v Ústavu pro českou literaturu (řed. Jan Mukařovský). Vedle drobných studiích jazykovědných (Promluvy Věry Linhartové, Comenius redivivus - dílo J.A.Komenského z hlediska semiotiky) a historických studií ( Česká literatura v evropském kontextu, Sedmkrát o próze, O literatuře faktu napsal literárně - biografické práce o Vilému Mrštíkovi, Jaroslavu Kratochvílovi, Josefu Kadlecovi aj. Nejvíce jsou známy jeho práce o humoru (Malá encyklopedie humoru, Český kreslený humor 20. Století, Trn v zrcadle doby aj. Ve vědomí veřejnosti se zapsal zejména monografiemi o Jaroslavu Haškovi (Toulavé house) a Bohumilu Hrabalovi ( … a neuvěřitelné se stalo skutkem). Již dříve se věnoval významným pražským osobnostem ( Pražská dobrodružství E.E.Kische a Pražská mozaika Franze Kafky), jež doplnil později o monografii pražských hospod, vináren a kaváren ( Ve stínu pípy) a zajímavosti z historie Prahy ( Pražské kuriozity, Toulky Prahou 7). V současné době připravuje soubor regionálních fejetonů a esejí pod názvem Zvíkovské elegie a soubornou historickou práci Vlivné ženy ( milenky císařů a prezidentů). Radko Pytlík je spolupracovníkem nakladatelství Emporius, založeného v roce 1994.

Nejvíce jsou známy jeho práce o humoru: Malá encyklopedie humoru, Český kreslený humor 20. Století, Trn v zrcadle doby aj. Ve vědomí veřejnosti se zapsal zejména monografiemi o Jaroslavu Haškovi (Toulavé house) a Bohumilu Hrabalovi ( … a neuvěřitelné se stalo skutkem). Již v Akademii se věnoval vybraným pragenziím ( Pražská dobrodružství E.E.Kische a Pražská mozaika Franze Kafky), jež doplnil po odchodu do důchodu monografiemi pražských hospod, vináren a kaváren ( Ve stínu pípy) a zajímavostmi z historie Prahy ( Pražské kuriozity, Toulky Prahou 7).
V současné době připravuje soubor regionálních fejetonů a esejí pod názvem Zvíkovské elegie a soubornou historickou práci Vlivné ženy ( milenky císařů a prezidentů). Radko Pytlík je spolupracovníkem nakladatelství Emporius, založeného v roce 1994.

1960 Bibliografie Jaroslava Haška
1962 Jaroslav Hašek (literární monografie, též polsky)
1971 Toulavé house.Zpráva o Jaroslavu Haškovi (i 82 a 97,též polsky rusky, slovinsky)
1978 Sedmkrát o próze
1979 Náš přítel Hašek
1979 Lidský profil Jaroslava Haška (korespondence)
1980 Jaroslav Krachovíl. (Literární monografie.)
1982 Malá encyklopedie českého humoru
1982 Jaroslav Hašek a dobrý voják Švejk
1982 Česká literatura v evropském kontextu
1983 Švejk dobývá svět
1983 Kniha o Švejkovi (i rusky)
1984 Trn v zrcadle doby
1985 Pražská dobrodružství E.E. Kische
1985 Český kreslený humor 20.století
1989 Vilém Mrštík (literární monografie)
1989 Josef Kadlec (literární monografie)
1990 Bohumil Hrabal (literární monografie)
1990 O humoru převážně vážně (rukopis)
1992 Comenius redivivus (studie o semiotice)
1993 Pražská mozaika Franze Kafky (i něm.)
1993 Pražské kuriozity (i 1999)
1994 Tak pravil Josef Švejk (i něm.,angl.,italsky)
1996 Ve stínu pípy (i něm.:Heitere Streifzüge, angl.:Prague Restaurants)
1997 ... a neuvěřitelné se stalo skutkem. O Bohumilu Hrabalovi. (i maďarsky, angl.,něm.)
1997 Moji rozesmátí rodáci (antologie humoru)
1998 Koridor smrti Bohumila Hrabala aj.
1998 Náš nejlepší kamarád...
2000 Fenomenologie humoru
2001 Toulky Prahou sedm
2002 Zbonínské elegie. Vypomínky a příběhy sedmilhářů. (V tisku.)
2002 Vláda žen. (V tisku.)