Po studiích na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity (prof. Josef Král, Jan Patočka, Vladimír Šmilauer) působil v Ústavu pro českou literaturu (řed. Jan Mukařovský). Vedle drobných studiích jazykovědných (Promluvy Věry Linhartové, Comenius redivivus - dílo J.A.Komenského z hlediska semiotiky) a historických studií ( Česká literatura v evropském kontextu, Sedmkrát o próze, O literatuře faktu napsal literárně - biografické práce o Vilému Mrštíkovi, Jaroslavu Kratochvílovi, Josefu Kadlecovi aj. Nejvíce jsou známy jeho práce o humoru (Malá encyklopedie humoru, Český kreslený humor 20. Století, Trn v zrcadle doby aj. Ve vědomí veřejnosti se zapsal zejména monografiemi o Jaroslavu Haškovi (Toulavé house) a Bohumilu Hrabalovi ( … a neuvěřitelné se stalo skutkem). Již dříve se věnoval významným pražským osobnostem ( Pražská dobrodružství E.E.Kische a Pražská mozaika Franze Kafky), jež doplnil později o monografii pražských hospod, vináren a kaváren ( Ve stínu pípy) a zajímavosti z historie Prahy ( Pražské kuriozity, Toulky Prahou 7). V současné době připravuje soubor regionálních fejetonů a esejí pod názvem Zvíkovské elegie a soubornou historickou práci Vlivné ženy ( milenky císařů a prezidentů). Radko Pytlík je spolupracovníkem nakladatelství Emporius, založeného v roce 1994.


Emporius - Věra Dyková - Knihy trvalé hodnoty! Nakladatelství Emporius (Věra Dyková) bylo založeno v roce 1994 v Praze. Svým způsobem navazuje na tradici rodinného nakladatelství Aloise Dyka Emporium, jež se ve dvacátých letech zabývalo vydáváním bibliofilií v grafické úpravě Karla Dyrynka a s ilustračním doprovodem Jana Konůpka, Aloise Moravce, Františka Bílka aj. Nakladatelství Emporius jde však vlastní cestou a snaží se uprostřed knižního trhu, ovládaném senzacechvivými tituly, zaujmout zajímavými a intelekruálně podnětnými knihami, většinou z tvůrčí dílny Radko Pytlíka.